یاسمین رضوی سرم را گذاشته‌ام روی زانویم و نگاه می‌کنم به سیل آدمهایی که می‌آیند؛ دختربچه‌های کوچک که عروسکشان را به بغل کشیده‌اند، دخترهای نوجوان با شلوارهای جین و کتان با چادر سفیدهای کوتاه از سرشان که معلوم است مال خودشان نیست، زنان جوان با صورتهای نیمه‌خیس و ساده و بدون آرایش که نشان می‌دهد [...]