نویسا راد بعد از تمام شدن ماه مبارک رمضان، جم‌تی‌وی برگ تازه‌ای را برای مخاطبانش رو کرد. «حریم سلطان». هنوز ۱۰ قسمت از این سریال نگذشته بود که همه از رقابت «ماهی دِوران» و «خرم سلطان» بر سر شاه عثمانی و شب‌های عاشقانه «خدیجه» و «ابراهیم» در تراس عمارت عثمانی حرف می‌زدند. سریالی تاریخی که [...]