نفیسه طهوری سریال پایتخت۲  با  زبانی طنز یک رئال اجتماعی است که همچون سری نخست این مجموعه با محوریت “خانواده معمولی” به تصویر در آمده است. این داستان سفر نقی و خانواده اش را از شمالی ترین شهرهای کشور به قشم در جنوبی ترین منطقه کشور و آشنایی آنها با فرهنگ و آداب و رسوم [...]