نرگس فتحعلیان یک شیرینی فروشی سر خیابان ما هست که وقت هایی که خیلی حالم بد است و خیلی خسته ام و می دانم با این قیافه که برسم خانه حال همه را می گیرد، می روم از آنجا خرید می کنم. شیرینی خریدن البته در من یک عادت چندین و چند ساله است اما… [...]