مریم احمدی با چه حرص ولعی به مجموعه کُره‌ای «دونگ‌یی» نگاه می‌کنیم. زنان و مردان جامعه ما چگونه مبهوت داستان جذاب و پرکشش آن می‌شوند؟! اگر دلیل آن را در وضعیت پوشش و جلوه‌های بصری زندگی شاهانه آسیایی آن‌ها جستجو کنیم، فیلم‌ها و حتی انیمیشن‌هایی از رسانه پخش شده است که در این زمینه جلوتر [...]