برچسب‌ها ‘محیا شاهد’

پا به پای آفتاب

محیا شاهد به مناسبت سالروز رحلت حضرت امام خمینی به ذکر خاطراتی از رفتار خانوادگی ایشان از زبان همسر، دختران و عروس حضرت امام برگرفته از جلد اول کتاب پا به پای آفتاب منتشر شده در سال ۱۳۷۵ توسط نشر پنجره پرداخته ایم. خانم خدیجه (قدس ایران) ثقفی، همسر امام حضرت امام جارو کردن و [...]

تانیث قالب روح بلند تو شد

محیا شاهد حضرت لطف غایت روحانیت ِ یک جسم که اگر نبودی، نبود، نُه فلک دلیل خالق برای آغاز پیدایش حضرت تسبیح