محمد مهدی ودودی عکس تزئینی است آن چه در ادامه خواهد آمد روایتی از زندگی و مبازرات زنی است که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی به اندازه وسع خود فعال بوده است و روایت زندگی مادری است که فرزندانش را در راه عقیده و تداوم مبارزه اش تربیت کرده و به ثمر رسانده است؛ آن [...]