برچسب‌ها ‘محمد حسنی’

سیاه نمایی یک ارتباط شرعی و قانونی

|| پیام اصلی سریال زمانه  محمد حسنی سریال زمانه که به یکی از پربیننده ترین سریال های تلویزیون تبدیل شده است، به دنبال گفتن چه حرفی است؟ شاید بتوان پیامی که این سریال می خواهد منتقل کند را در چند جمله خلاصه کرد. ارتباط پسر و دختر هر چند شرعی و قانونی هم باشد موجب بدبختی [...]

«هم خانه» جایگزین همسر

محمد حسنی با تغییر سبک های زندگی مفاهیم و عناوین جدید نیز متولد می شوند. شاید تا سی سال قبل اگر کسی می گفت من «هم خانه» فلانی هستم اصلا منظورش را متوجه نمی شدند. اما اکنون این نسبت جدید به نسبتی کاملا تعریف شده تبدیل شده است. سالها قبل و با معمول شدن درس [...]