برچسب‌ها ‘مجید ایرانشاهی’

اول خواهر بزرگتر باید ازدواج کند!

مجید ایرانشاهی درکشورهای مختلف فرهنگ ها و رسوم مختلفی پیرامون ترتیب ازدواج فرزندان وجود دارد. ایران از جمله کشورهایی است که رسوم متعدد و گاهی جالب دارد. یکی از این رسوم که کماکان در جامعه ایرانی وجود دارد عدم ازدواج خواهر کوچکتر پیش از خواهر اول است البته از میزان گستردگی آن کاهش یافته ولی [...]

دیوار های فرو ریخته

مجید ایرانشاهی شاید سال های نه چندان طولانی از خانه های بزرگ و یا حتی کوچک با حیاط و چندین اتاق نمی گذرد و اکنون هم در بسیاری از شهرستان ها از این دست خانه ها وجود دارد، خانه هایی که در محیط داخلی آن اتاق پذیرایی، اتاق خواب و هال وجود داشت و آشپزخانه [...]

کودک و رسانه

مجید ایرانشاهی در این یادداشت به نحوه آموزش و همچنین چگونگی استفاده کودکان از سه رسانه ماهواره، اینترنت و لوح فشرده پرداخته شده است.

تربیت شغلی دختران در برنامه رقص ماهواره

مجید ایرانشاهی برنامه های شبکه های ماهواره ای موضوعی است که می تواند به دلیل مخاطبان نسبتا گسترده این رسانه و اثرات سوء تربیتی  و فرهنگی مورد بررسی و نقد و ارزیابی قرار گیرد. در این میان حضور مسابقه رقص با شرکت کنندگان کودک قابل توجه است!