برچسب‌ها ‘ماه رمضان’

به فکر همه بودن

مونا اسکندری هنوز پلکش گرم نشده که زنگ ساعت، دو ساعت قبل از اذان صبح به صدا در می آید. همه خوابند. بلند می شود و آرام و بی صدا خودش را می رساند به اجاق گاز و و زیر آن را روشن می کند. وضو می گیرد و سفره سحر را می اندازد. دائم [...]

زیر سایه قرآن

طهورا ابیان پاهایم را تکان می دهم و برایش لالایی می خوانم. چشم هایش باز است و به آسمان نگاه می کند. می ترسم از شب بیداری اذیت شود … دست هایم را جلو می برم و موهای ریخته روی پیشانی اش را عقب می زنم. نگاهش می کنم و با لبخند برایش چشمک می [...]

روزه دخترانه

لیلا اسکندری در هر شریعتی برای مومنان تکالیفی تعیین شده که برخی مربوط به رفتارهای فردی و برخی اجتماعی است؛ برخی اعمال هم در حوزه روابط انسان و خدا تعریف می شود که به عنوان عبادت شناخته میشود. در اسلام هم این دستورالعمل ها در قالب های گوناگون بیان شده که یکی از آنها روزه [...]