برچسب‌ها ‘فاطمه علمدار’

فرهنگ سازی برای کاهش مهریه

فاطمه علمدار می گفت باید بیایی و ببینی در فلان خیابان زن ها از اول صبح چه صفی بسته اند برای مهریه شان، می گذارند اجرا و شوهران بیچاره را می اندازند زندان؛ نگاه ناباورم را که دید، ادامه داد اصلا به همین نیت زنِ مردان پولدار می شوند دیگر!فکر می کنم کدام دختر فهمیده [...]

زنی که کم بود!

فاطمه‌سادات علمدار؛ دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی نیم ساعت مانده به آخر ساعت کاری کتابخانه، فکر می‌کنم اگر بتوانم امروز این فصل را تمام کنم، اگر بتوانم… از دور می‌بینمش که می‌آید نزدیک و نزدیکتر، بالای میزم می‌ایستد و سلام و احوال‌پرسی معمول. همسرِ مسئول کتابخانه است. تازه ازدواج کرده‌اند. روزها می‌آید می‌نشیند در کتابخانه، هم مسئول [...]