فاطمه حمیدی فیلم «زندگی خصوصی آقا و خانوم میم» دومین ساخته سینمایی کارگردان جوانش روح الله حجازی است. این فیلم که نویسندگی آن را علی طالب آبادی برعهده داشته است، اثر اجتماعی خوش ساختی است که به یکی از معضلات جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته می پردازد. «زندگی خصوصی آقا و خانوم [...]