فاطمه امیدی بارها با خودم فکر کرده ام میزان وظیفه هرکسی در قبال عظمت انقلاب و هشت سال دفاع مقدس چقدر است؟ آدم ها از هر نسلی و هر محدوده ای که باشند، درون وجودشان چیزی به نام وطن پرستی موج می زند. نویسنده ای را تصور کنید که استعدادش را خرج این احساسش کرده [...]