سیداکبر موسوی همه داستان آپ، همان چهار-پنج دقیقه اول است. پنج دقیقه‌ای که از ماندگارترین و تلخ‌ترین -و در عین حال شیرین‌ترین- لحظات تاریخ سینماست. پنج دقیقه‌ای که سال‌ها زندگی دختر و پسر، زن و مرد، پیرزن و پیرمردی را حکایت می‌کند که توی زندگی چیزی جز هم نداشتند، با هم خوش بودند و با [...]