سمیه ملاتبار نمای اول کارش به طلاق کشیده است. مرد در جلسه‌ مشاوره از دلایل خراب شدن زندگیش می‌گوید. خودش را مقصر نمی‌داند: «هزینه‌های زندگی توی تهران بالاست. ترافیک به این وحشتناکی. هر روز صبح زود باید بروم سر کار و شب دیروقت برگردم». صبح که به زور زنگ ساعت موبایلش از خواب بیدار می‌شود [...]