برچسب‌ها ‘حسن اجرایی’

از آن کارهایی که هیچ توجیهی ندارد

حسن اجرایی کار سختی نیست. هر کار بدی را می‌توان با مقداری توجیه و زبان‌بازی و قدرت استفاده از ادبیات، کار خوب و لازم جلوه داد. می‌توان آدم کشت و مدعی شد لازم بوده و اگر کشته نمی‌شد چه‌ها که نمی‌شد. می‌توان بزرگ‌ترین دروغ‌ها را ساخت و بی‌رحمانه‌ترین تهمت‌ها را کوک کرد و در پاسخ [...]

ازدواج آسان؛ به واقعیت نمی پیوندد

حسن اجرایی یکی از آرزوهای بزرگ زمانهٔ ما، ازدواج آسان است. و این آرمان واحد چنان بزرگ و مقدس است که هیچکس حتی فکرش را هم نمی‌کند که کسی مخالف آن باشد. در همین لحظه که همه پشتیبان این آرمان بزرگ‌اند و همه در مدح و ثنای آن شعرها می‌سرایند و انشاها می‌نویسند و همه [...]